Zespół lekarzy specjalistów

Jesteśmy nowocześnie wyposażonym centrum medycznym w Żorach, które tworzą lekarze w pełni oddani pacjentom oraz zaangażowani w proces leczenia.

Zespół lekarzy specjalistów

Szeroka oferta usług medycznych

Wybierając Multi-Med Klinikę w Żorach otrzymują Państwo dostęp do ponad 20 specjalistów w jednym miejscu.

Szeroka oferta usług medycznych

Sprawdź czy możemy Ci pomóc

Zobacz pełną ofertę usług medycznych naszej kliniki.

Sprawdź czy możemy Ci pomóc

Dane kontaktowe

Multi-Med Klinika

Adres

Aleja Jana Pawła II 31
44-240 Żory

Rejestracja telefoniczna

667 140 877
PRACOWNIA ENDOSKOPII: 798 323 853
(pon. - pt. 7.30 - 19.00)

Kontakt mailowy

klinika@gjm.pl

Napisz do nas!

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

2 + 2 = ? Proszę podać prawidłowy wynik działania

Treść:

* - Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.


Zo­sta­łem po­in­for­mo­wa­ny­/a, że po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale ko­niecz­ne do udzie­le­nia od­po­wie­dzi na otrzy­ma­ną apli­ka­cję oraz że przy­słu­gu­je mi pra­wo do­stę­pu do da­nych, ich zmia­ny, usu­nię­cia i za­prze­sta­nia prze­twa­rza­nia. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Multi-Med Sp. z o.o. (Aleja Jana Pawła II 31, 44-240 Żory).


Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów